Видео

BalREact #Action in crisis: PRE-OPENING СЕСИЯ: МАКРО ТРЕНД – БЪЛГАРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Конференция BalREact 2020 беше проведена в хибриден формат на 16.06.2020 г. от специално изградено студио в София. Събитието проследиха на живо, на сайта на събитието след регистрация, над 1000 професионалисти...

18 Юни 2020, 12:31

Вижте още