Пазари и инвестиции

Проучване на Colliers H1/2020: Ръст на предлагането на индустриални площи

Предлагането на модерни индустриални и логистични площи през първата половина на 2020 г. продължава да нараства с плавни темпове. За разглеждания период то се увеличава с 3%, което води до общ обем от...

06 Август 2020, 05:58

Страници