Пазари и инвестиции

BalREact #Action in crisis: Новите офис сгради - все по-гъвкави концепции

Настоящата ситуация е безпрецедентно предизвикателство за бизнеса - home office и социалната дистанция и тяхното въздействие върху резултатите от работата и корпоративната култура. До 50% от служителите...

20 Юни 2020, 05:48

Страници