Пазари и инвестиции

JLL: Дистанционна работа, онлайн пазаруване и нови технологии – резултатът от Covid19

Правителства, многомилионни компании и малки търговци, цялата световна общност е поставена в безпрецедентна ситуация – пандемия от новооткрития корона вирус COVID-19. Краткосрочните въздействия върху икономическия...

18 Март 2020, 12:01

Страници