Пазари и инвестиции

Обмислят безвъзмездна ликвидна подкрепа за най-малките предприятия

Правителството разработва мярка за безвъзмездна ликвидна подкрепа за най-малките предприятия. Когато става дума за безвъзмездна помощ, когато фирмите подават заявление и им се отпускат средства от европейските...

07 Април 2020, 15:43

Страници