Пазари и инвестиции

БАН: Без втора вълна кризата ще бъде краткосрочна и средно дълбока

Кризата за преобладаващата част от българската икономика ще бъде по-скоро краткосрочна – от 2 до 3 тримесечия, и средно дълбока – предвижда се реалният спад в икономическата активност на годишна база да...

29 Юли 2020, 05:52

Страници