Пазари и инвестиции

Park Center със 100% отдадени търговски площи

В последния работен ден на 2019 г. бе подписан договора за наем и за последното останало свободно помещение в Park Center – 60 кв. м на ет. 2, които ще се трансформират в нова концепция за хранене. В изминалата...

30 Януари 2020, 10:56

Страници