Пазари и инвестиции

Разрешителните за строеж и започнатите нови сгради са намалели с 15-20%

През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с Q2/2019 издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 14.4%, жилищата в тях - с 29.9%, а РЗП - с 23.6%. Броят на издадените разрешителни...

10 Август 2020, 05:35

Страници