Пазари и инвестиции

Анкета на Българската стопанска камара: Бизнесът за кризата

На 12 март Българската стопанска камара стартира анкетно допитване до фирмите в страната за да подпомогне анализа на обстановката и набелязване на адекватни мерки. Какво показват междинните резултати преди...

16 Март 2020, 14:06

Страници