Пазари и инвестиции

Сливенска Света Митрополия отправя покана за инвестиционни предложения относно поземлени имоти

Сливенска Света Митрополия кани инвеститори и лесовъди в срок до 14 март 2022 г. да отправят своите предложения за възмездно дългосрочно използване (вкл. чрез учредяване право на строеж, право на ползване...

19 Февруари 2022

Страници

Обратно нагоре ↑