Пазари и инвестиции

КАБ: Настояваме за спешни финансови мерки, за да спасим сектора

Спешни финансови мерки за подкрепа на строителния сектор, електронна система за предаване, съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и облекчен режим за съгласуване и одобряване на проектна документация...

27 Март 2020, 09:38

Страници