Градът | 23 Април 2019, 08:00

Студентските жилища в ЦИЕ: новата мода в имотния сектор?

Проучването показва драстичен недостиг на студентски жилища в ЦИЕ – с потенциална стойност до 4 милиарда Евро