инвеститори

Airbnb търси инвеститори, за да се спаси от COVID-19

Компанията за краткосрочните наеми Airbnb ще започне търсене на нови инвеститори, за да се пребори с нарастващи загуби заради опустошителните последици от пандемията от коронавирус върху глобалния бизнес.Пандемията...

24 Март 2020, 11:44

Страници