проучване

MBL: Във време на криза изградете стратегия за управление на имотите

„Компаниите да изградят стратегия за управление на имотите, които ползват (без значение собствени или наети). Това ще им помогне максимално бързо да реагират на неблагоприятните пазарни условия (предизвикани...

24 Март 2020, 09:00

Страници