отпадъци

Актуализират идейния проект за инсталация на София за оползотворяване на RDF гориво

Предстои изпълнение на последния заключителен трети етап от проекта за управление на отпадъците в София: Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък.

26 Февруари 2016

Страници

Обратно нагоре ↑