отпадъци

С пилотен проект в два квартала София ще определя изчисляването на такса смет

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за пилотен проект, в рамките на който ще се проучат и анализират нови механизми за оределяне размера на такса "битови отпадъци", базирани на генерираните количества отпадъци.

17 Юли 2013

Страници

Обратно нагоре ↑