Градът | 29 Януари 2016

60% от битовите отпадъци на София се преработват в Завода за механично- биологично третиране

Обратно нагоре ↑