Градът | 23 Септември 2015, 10:02

Модерно депо за отпадъци заработи в община Самоков

Съоръжението ще обслужва 73 хиляди жители на четири общини