Градът | 23 Май 2016, 00:30

Националната информационна система за отпадъци се въвежда в експлоатация