Градът | 18 Септември 2015, 14:55

Новооткритата система за отпадъците в Самоков е за 9 млн. лв.

Изпълнител е "Геотехмин", проектирането и строителството на сепарираща и компостираща инсталация са на "Обединение чистота БКС-Самоков 2014"