Градът | 28 Февруари 2017, 13:33

Развитието на индустриалните зони – ключов фактор за привличане на инвеститори с висока добавена стойност