инвеститори

В строителство и оборудване на третия ни завод в Кърджали са инвестирани 20 млн. лв.

Общата застроена площ на трите завода на "Теклас - България" АД в Кръджали е 46 000 кв.м, като новоизграденият производствен Корпус 3 през 2014 г. е с разгъната застроена площ 18 000 кв. м

23 Февруари 2015, 09:38

Страници