Градът | 04 Април 2017, 18:44

София Тех парк обяви конкурс за изграждане на сграда в зона 2 при минимална цена за право на строеж над 7,4 млн. лева