Мая Ковачева | 30 Март 2020, 09:54

Innovative Sofia: COVID-19 ще повиши търсенето на складови площи