пазар на имоти

Innovative Sofia: COVID-19 ще повиши търсенето на складови площи

"На този етап няма особени индикации за изоставяне на започнати строежи, а и работата по тях не е ограничена. Забавянето на инвестициите и пониженото търсене обаче може да се отразят негативно върху сектора...

30 Март 2020

Страници

Обратно нагоре ↑