наредба

В "Държавен вестник": промени в наредбата за проектиране и изграждане на детски градини

Проектиране на детско заведение при преустройство на част от съществуваща или новопроектирана сграда с друго предназначение ще се допуска, когато тя се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща...

08 Септември 2020, 05:05

Страници