наредба

Финализирани са промените в наредбата за кадастъра

Промените в Наредба 5 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри вече са финализирани и на 31 август нормативният акт е публикуван в „Държавен вестник“...

23 Септември 2021

Страници

Обратно нагоре ↑