Градът | 05 Януари 2021, 05:19

Наредбата за градската среда на Столична община е приета на 17 декември