Градът | 15 Юни 2021

За 1 година проекти по отменената наредба за достъпна среда да се одобряват по стария ред

За обществено обсъждане е публикуван проект за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за изискванията към елементите на достъпната среда

Обратно нагоре ↑