Градът | 25 Юли 2021, 05:10

За обществено обсъждане е публикуван проект за промяна на Наредбата за техническите паспорти на строежите