Градът | 04 Август 2020, 13:02

Проект на наредба предлага изграждане на детски заведения в части от сгради