Градът | 05 Ноември 2020, 19:04

Защо казионни работодателски организации се страхуват от новите високотехнологични компании?

Позиция на Българска работодателска асоциация иновативни технологии