Николай Тодоров | 01 Януари 2020, 06:16

От 2.5% на 3% се увеличава общинската такса при покупка на имот в столицата