Светла Добрева | 27 Февруари 2020, 13:39

Необходим е ефективен контрол и ясна отговорност във всеки етап от строително-инвестиционния процес

Поради своята тоталитарна философия ЗУТ не може да стане работещ модерен закон с гаранции за прозрачност, качество, конкуренция и професионализъм