Градът | 17 Май 2021, 05:31

MBL анализ: Приходите от хотелски нощувки с 58% спад за 2020 г.