Мая Ковачева | 23 Март 2020, 09:33

ЕК: Да се задейства общата предпазна клауза на Пакта за стабилност и растеж