Николай Тодоров | 02 Април 2020, 11:19

C&W Forton: Кризата отложи отварянето на 1070 хотелски стаи в София