Мая Ковачева | 07 Април 2020, 06:15

CBRE: COVID-19 е най-благосклонен към пазара на индустриалните имоти