Николай Тодоров | 17 Април 2019, 10:24

“Браво пропърти фонд” АДСИЦ реализира цялото увеличение на капитала