пътища

Следващата Национална конференция по транспортна инфраструктура на УАСГ ще дискутира тол системата и качеството на пътищата

Експертите се обединиха около становището, че правилното разпределяне на събраните чрез тол системата средства е изключително важно.

16 Октомври 2017, 16:36

Страници