пътища

България подава заявление пред фонд "Солидарност" за щетите от наводненията в Област Бургас през октомври

До момента страната е кандидатствала пред ЕК за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от него за покриване на част от спешните мерки за справяне с последиците от три бедствия с три заявления: двете наводнения от юни и края на юли 2014 г. и бедствието във връзка с тежките зимни условия от началото на 2015 г. Общата отпусната помощ от ЕК възлиза на 36 млн. лв. Одобрени за финансиране са общо 44 проекта.

11 Декември 2017

Страници

Обратно нагоре ↑