пътища

Общоевропейски коридор 10 - коридорът на СИВ*

Коридор 10 е конституиран и има документална сила след конференцията в Хелзинки през 1997 г. "Движи" се в посока на Трансевропейската автомагистрала "Север-Юг". Общата дължина на пътищата по него е 2300 км, железниците са 2528 км, летища - 12, а речните и морските пристанища са 4. На територията на България в чистия си вид от границата със Сърбия до София той е 60 км. Четете в бр. 1/2018 на Сп. "Градът Инфраструктура"

26 Март 2018, 11:37

Страници