пътища

Министър Росен Желязков откри модерна лаборатория към катедра „Пътища“ в УАСГ

[[{"fid":"51078","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":409,"width":595,"class":"media-element...

05 Октомври 2019, 15:48

Страници