Пловдив - Бургас

С 29 млн. лева изграждат нови системи за сигнализация и телекомуникации в жп възел Бургас

НКЖИ обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в жп възел Бургас, част от линията Пловдив – Бургас, включена в TINA мрежата и Пан-европейски транспортен коридор VІІІ. Тя е част от проекта за рехабилитация на жп инфраструктура по линията Пловдив – Бургас, финансиран по ОП "Транспорт".

21 Март 2014, 11:31

Страници