Пловдив - Бургас

Завършени са близо 95% от жп проекта Пловдив – Бургас

Проектът "Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив – Бургас" е почти завършен. Стойността му по договора за безвъзмездна помощ е 343 182 673 лева с ДДС. Разделен е на три позиции, включва и отделен договор за тягови подстанции.

26 Ноември 2015

Страници

Обратно нагоре ↑