Градът | 27 Ноември 2010, 07:55

Предвиждат се допълнително 500 млн. лв. за пътища І и ІІ клас