пътно строителство

Близо 5 милиона лева допълнително отпуска АПИ за обхода на Монтана

Предмет на новата обществената поръчка е изпълнител за допълнително проектиране и строителство на Път І-1 (Е79) обходен път на Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: "Стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300"

16 Ноември 2015, 15:44

Страници