Градът | 27 Май 2016, 12:38

Главна дирекция "Градско и регионално развитие" в МРРБ ще управлява ОП "Региони в растеж"