ОПРР

През новия програмен период - интегрирани проекти с финансиране от различни източници

Основната посока през новия програмен период е въвеждането на териториалното измерение на инвестициите с възможността да се фокусират мерките по-целенасочено, с изпълнение на интегрирани проекти на регионално...

07 Юни 2019, 14:37

Страници