МРРБ

ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв. и три приоритетни оси

Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., който страната ни ще внесе за преговори в ЕК.Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет от над...

09 Септември 2020, 16:00

Страници