Градът | 12 Февруари 2015, 12:59

Министър Павлова представи Националната програма за саниране пред Камарата на строителите