КСБ

КСБ предлага с промени в ЗОП индексацията да стане задължителна клауза в договорите

Индексация на договорите с публични възложители трябва да залегне като задължителна клауза в договорите за обществени поръчки. Както и да се въведат срокове за разглеждане на офертите и за обявяване на...

01 Юли 2022

Страници

Обратно нагоре ↑