Градът | 24 Октомври 2013, 11:58

Три фирми са избрани за подобряване на градската среда на Габрово