градска среда

ГРАДОСКОП е нова платформа за градска среда

Експерти с фокус върху градската среда се обединяват в новия двигател за градско преобразуване ГРАДОСКОП. Мултидисциплинарният екип събира опит в архитектурата, урбанизма, комуникациите, мултимедията и...

09 Февруари 2021, 16:11

Страници